Dit heb ik je te bieden.

Individueel

Wie wil er naar mijn verhaal luisteren zonder dat ik gelijk iets moet? Hoe kan ik kwetsbaar zijn zonder gezichtsverlies te leiden? Ik ben de hele dag bezig met zorgdragen voor mijn personeel en wie zorgt er voor mij? Deze en andere vragen brachten mannen en vrouwen ertoe om contact met mij op te nemen en een afspraak te plannen. 

Zorgdragen voor anderen, maar ook eigen doelstellingen en processen aandacht willen geven. Het kan een bron van spanning en loyaliteitsstress worden. In een dergelijke situatie kan de verlangen ontstaan naar iemand die je begrijpt, bij wie je kunt ontladen. Kwetsbaar zijn, zonder dat functioneren of positie ter discussie staat. In ons gesprek worden deze kaders geboden.

Er wordt een eerste afspraak gemaakt om te kijken wat de vragen en wensen zijn. Vervolgens wordt op maat een vervolgtraject uitgestippeld. Dat laatste hoeft overigens niet. Velen kwamen voor een eenmalig gesprek en zeiden: ‘Als het weer nodig is, kom ik terug voor een APK!’

Teams

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij jij een beroep doet op je collega’s om mee te denken over persoons- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten die jij in je rol als begeleider tegenkomt. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.

Het is een methodiek waarbij deskundigheid binnen de groep wordt gebundeld en benut met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de individuele collega. Intervisie biedt de mogelijkheid om elkaar te ondersteunen bij de wijze waarop een ieder zijn werk uitvoert en te helpen om de manier van werkuitvoering van iedereen zichtbaar te maken, zichtbaar te houden en te verbeteren. De invulling van beide punten is afhankelijk van de vaardigheid om met elkaar als intervisiegroep te werken.

De nadruk ligt op vorming door persoonlijke mogelijkheden, onmogelijkheden en ervaringen te oefenen, te delen en bij te stellen. Niet elkaar  ‘volstoppen’ met theoretische recepten, maar focussen op de persoon in relatie tot zijn taak.

Teamdagen

Jouw team is ook een plek waar jij uitgepakt mag worden. Jouw eigenschappen worden zichtbaar in de samenwerking met je collega’s. Geen concurrentie meer, maar elkaar aanvullen vanuit het idee: eenheid in verscheidenheid!

Mijn collega Nico Schneider en ik geloven in uitpakken, daarom hebben we teamdagen ontwikkeld. We willen elkaar niet volproppen met theorie, maar elkaar zichtbaar maken door te doen, te werken aan teamloyaliteit, elkaar beter te leren kennen en gebruik te maken van kwaliteiten.

Tijdens deze dagen staan de woorden uitpakken, verbinden, veiligheid en kwetsbaarheid centraal.

Uitpakken is zichtbaar maken wie je al bent

Meer informatie over de teamdagen kun je vinden op de website: 

Groepen

In gesprekken met andere ouders/opvoeders ontdek je dat het met elkaar praten over de kinderen en jongeren je aanmoedigt om weer aan de slag te gaan als je het even niet ziet zitten. Je ontvangt erkenning, waardering en ideeën om de draad weer op te pakken. En dat hebben we toch allemaal op z’n tijd nodig?

Ook voor opvoeden geldt het principe: als je snel wilt, ga je alleen. Wil je ver? Ga dan samen!

Opvoeden is natuurlijk meer dan het uitproberen en toepassen van methoden, dat heb jij ook allang ontdekt. De opvoedings-werkelijkheid laat zich niet zo gemakkelijk leiden.  Het met elkaar optrekken valt soms tegen en het gedrag dat het kind laat zien, is niet altijd dat wat de deskundigen beloven.  Dan groeit het verlangen om ervaringen uit te wisselen met andere opvoeders. Er zijn nu eenmaal situaties waar je alleen of met z’n tweeën niet uitkomt. Zie het als een onderhoudsbeurt voor je gezin, club of vereniging. Niet omdat er problemen zijn, maar om ze te voorkomen.

Wil je graag toegerust worden als ouder, opvoeder of anders, dan staan er veel beproefde thema’s tot je beschikking. We kunnen ook een thema- of avondinvulling op maat aanbieden. Heb jij hart voor kinderen en jongeren, en vind je toerusting in het samen optrekken nodig? Neem dan contact op.

Een paar van mijn opdrachtgevers.

Kom in contact.

Ik ben benieuwd naar je vraag of plannen. Stuur je mij een mailtje?

bertreinds@meandmyhouse.nl